Prosimy o wypełnienie ankiety i kliknięcie przycisku WYŚLIJ


Rok ukończenia szkoły

Klasa

Zawód uzyskany po ukończeniu szkoły

Płeć mężczyzna kobieta

Czy Pan/Pani studiuje dziennie? tak nie

Czy Pani/Pan studiuje dziennie i pracuje? tak nie

Czy Pan/Pani studiuje zaocznie? tak nie

Czy Pani/Pan studiuje zaocznie i pracuje? tak nie

Czy Pani/Pan uczy się w szkole policealnej? tak nie

Czy Pani/Pan uczy się w szkole policealnej i pracuje? tak nie

Czy Pani/Pan prowadzi własną działalność gospodarczą? tak nie

Czy Pani/Pan pracuje za granicą? tak nie

Czy Pani/Pan jest osobą bezrobotną? tak nie

Czy ukończony kierunek zawodowy w naszej szkole pomógł Pani/Panu w dalszej drodze edukacyjnej? tak nie